produktnav

Siguroni nga kërkimi dhe zhvillimi, prodhimi
shitjet për zgjidhjet e integruara të automatizimit të energjisë

Produktet tona kryesore përfshijnë transformatorët e fuqisë të zhytur në vaj, transformatorët e thatë, nënstacionet e kombinuara
çelsin e tensionit të lartë të brendshëm dhe të jashtëm, stabilimentet, pajisjet e nënstacionit, transformatorët e fuqisë, nënstacionet e montuara paraprakisht, CT, PT, etj.
shërbimet e prodhimit, inxhinierisë, ndërtimit, komisionimit dhe financimit.

FUSHA E APLIKIMIT

Produktet dhe zgjidhjet përdoren gjerësisht në informacion dhe komunikim, energji të re,
ndërtimi i pasurive të paluajtshme, rrjeti energjetik, prodhimi i energjisë, kontrolli industrial, ndërtimi industrial dhe industri të tjera.