Ndërprerës me vakum të tensionit të lartë/Mbjekësi automatik i jashtëm